Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10738
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 01/15/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve službě Microsoft Office bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s paměťovými objekty lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného souboru k provedení libovolného kódu;
  2. Nedostatečná kontrola přístupu Vynucování zásad lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu k vynechání bezpečnostních omezení;
  3. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu k vynechání bezpečnostní funkce Randomization Layout Layout Layout.

Technické údaje

V některých případech může být zranitelnost (1) spuštěna pomocí panelu náhledu.

Chyba zabezpečení (2) související se serverem SharePoint

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1
Microsoft Office 2016
Microsoft Excel, PowerPoint a Word pro Mac 2011
Microsoft Excel, PowerPoint a Word pro Mac 2016
Balík Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3
Prohlížeče aplikací Microsoft Excel a Word
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-004

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2015-6117
CVE-2016-0010
CVE-2016-0011
CVE-2016-0012
CVE-2016-0035

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-004
KB seznam

3114511
3114518
3114557
3114554
3114553
3133699
3114494
3114569
3114396
2920727
3114527
3124585
3114504
3114549
3114421
2881067
3114503
3114540
3114541
3114429
3133711
3114520
3114402
3114486
3114546
3114564
3114547
3096896
2881029
3039794
3114482
3114489
3114526


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti