Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10737
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Microsoft Silverlight
Aktualizováno: 01/15/2016
Detekováno
?
01/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné zacházení s řetězci bylo nalezeno v aplikaci Microsoft Silverlight. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu.


Technické údaje

Tato chyba zabezpečení může být spuštěna, zatímco Silverlight dekóduje řetězce pomocí škodlivého dekodéru, který může vrátit negativní posuny, které způsobí, že Silverlight nahradí nebezpečné záhlaví objektů obsahem, který poskytuje útočník.

Zasažené produkty

Microsoft Silverlight 5

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-006

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Silverlight
CVE-IDS
?

CVE-2016-0034

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-006
KB seznam

3126036


Odkaz na originál