Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10735
Více zranitelností v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 01/15/2016
Detekováno
?
01/12/2016
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V systému Microsoft Windows bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, k získání oprávnění k spuštění libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v grafickém zařízení systému Windows lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu k vynechání náhodného rozložení adresního prostoru;
  2. Nesprávná manipulace s pamětí na Win32k může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  3. Nesprávné ověření vstupů při načítání knihovny DLL může být zneužito přihlášeným útočníkem prostřednictvím speciálně navržené aplikace pro získání oprávnění nebo spuštění libovolného kódu;
  4. Nesprávné ověření vstupů uživatelů v aplikaci Microsoft DirectShow lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru;
  5. Nedostatečné omezení přístupu k protokolu Remote Desktop Protocol lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého propojení RDP pro obejití bezpečnostních omezení;
  6. Několik neznámých zranitelných míst v systému Windows Mount Point může být zneužito přihlášeným útočníkem, aby získal oprávnění.

Technické údaje

Chcete-li zneužít chybu zabezpečení (5), může útočník použít starší klient RDP pro připojení k systému Windows 10. V takovém případě se připojte k účtům, které dosud nemají žádné heslo.

Chyba zabezpečení (6) způsobená nesprávným rozdělením bodů, které jsou nastaveny aplikací /

Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows RT
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 10 1511

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS16-008
MS16-007
MS16-005

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
CVE-IDS
?

CVE-2016-0006
CVE-2016-0007
CVE-2016-0008
CVE-2016-0009
CVE-2016-0014
CVE-2016-0015
CVE-2016-0016
CVE-2016-0018
CVE-2016-0019
CVE-2016-0020

Oficiální doporučení Microsoft
MS16-008
MS16-007
MS16-005
KB seznam

3124001
3124266
3124605
3124901
3124263
3110329
3109560
3121212
3121918
3108664
3124000
3124584
3121461


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti