Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10733
Více chyb zabezpečení v produktech VMware

Aktualizováno: 01/21/2016
Detekováno
?
01/07/2016
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Zranitelnost poškození paměti byla nalezena v produktech VMware. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.

Pozn .: Tato zranitelnost nemá žádný veřejný rating CVSS, aby bylo možné měnit jeho hodnocení v čase.


Technické údaje

Tato chyba zabezpečení se týkala funkce Sdílené složky (HGFS) VMware Tools spuštěné v systému Microsoft Windows. Jako řešení můžete tuto funkci odstranit. Tato chyba zabezpečení neumožňuje eskalaci oprávnění od hostitele k hostiteli.

Zasažené produkty

Verze VMware Workstation 11 starší než 11.1.2
VMware Player 7 verze starší než 7.1.2
Verze VMware Fusion 7 starší než 7.1.2
VMware ESXi verze 6.0 dříve než patch ESXi600-201512102-SG
VMware ESXi 5.5 verze dříve než patch ESXi550-201512102-SG
VMware ESXi verze 5.1 dříve než patch ESXi510-201510102-SG
Verze VMware ESXi 5.0 dříve než oprava ESXi500-201510102-SG

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi a aktualizaci aplikace VMware Tools po každém opravě v každé hosté se systémem Windows.
Produkty WMvare ke stažení

Oficiální doporučení

VMware advisory

Dopad
?
PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2015-6933


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti