Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10720
Více chyb zabezpečení v aplikaci Microsoft Internet Explorer & Edge

Aktualizováno: 12/11/2015
Detekováno
?
12/08/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer & Edge bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít ke zneužití uživatelského rozhraní, vynechání bezpečnostních omezení, zavádění nebo spuštění libovolného kódu, získání oprávnění nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nepřímý přístup k objektům paměti lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nedostatek vynucování typu obsahu lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu, aby získal výsady;
  3. Nedostatek rozvržení adresového prostoru Vynucení náhodného výběru lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu k vynechání bezpečnostního prvku;
  4. Neodborná analýza odpovědí HTTP může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navržené adresy URL pro spoofování uživatelského rozhraní.
  5. Nesprávné ověření oprávnění lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu k získání oprávnění;
  6. Nesprávné zakázání kódu HTML lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu pro vkládání libovolného kódu;
  7. Nesprávná manipulace s paměťmi na serveru VBScript může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu pro získání citlivých informací nebo pro spuštění libovolného kódu.


Technické údaje

Tam jsou některé technické poznámky týkající se zranitelnosti (3), které si můžete přečíst v MS15-124 uvedeném v části o původních zprávách.

Zasažené produkty

Microsoft Internet Explorer verze 7 až 11
Microsoft Edge

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-124
MS15-125

Dopad
?
SUI 
[?]

CI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2015-6176
CVE-2015-6170
CVE-2015-6169
CVE-2015-6168
CVE-2015-6164
CVE-2015-6162
CVE-2015-6161
CVE-2015-6160
CVE-2015-6159
CVE-2015-6158
CVE-2015-6157
CVE-2015-6156
CVE-2015-6155
CVE-2015-6154
CVE-2015-6153
CVE-2015-6152
CVE-2015-6151
CVE-2015-6150
CVE-2015-6149
CVE-2015-6148
CVE-2015-6147
CVE-2015-6146
CVE-2015-6145
CVE-2015-6144
CVE-2015-6143
CVE-2015-6142
CVE-2015-6141
CVE-2015-6140
CVE-2015-6139
CVE-2015-6138
CVE-2015-6136
CVE-2015-6135
CVE-2015-6134
CVE-2015-6083

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-124
MS15-125
KB seznam

3116869
3105579
3105578
3116900
3104002
3116184
3116180


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti