Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10719
Více zranitelností v Microsoft VBScript

Aktualizováno: 12/11/2015
Detekováno
?
12/08/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyby zabezpečení pro zacházení s pamětí byly nalezeny v Microsoft VBScript. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo získat citlivé informace. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Verze Microsoft VBScript verze 5.7 a 5.8

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-126

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2015-6136
CVE-2015-6135

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-126
KB seznam

3116869
3105579
3105578
3116900
3116178
3104002


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti