Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10718
Chyby zabezpečení při spuštění kódu v grafické komponentě Microsoft

Aktualizováno: 12/11/2015
Detekováno
?
12/08/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nesprávné zacházení s fonty bylo nalezeno v grafické komponentě Microsoft používané v produktech řady Microsoft. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného obsahu.

Zasažené produkty

Microsoft Windows Vista Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows RT
Microsoft Windows RT 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 10 verze 1511
Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 Service Pack 2
Prohlížeč aplikace Microsoft Word
Microsoft .NET Framework verze 3.0 SP2, 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6
Microsoft
Microsoft Lync 2013 Service Pack 1
Microsoft Lync 2010
Microsoft Live Meeting 2007 Console
Microsoft Silverlight 5

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-128

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Windows RT
Skype for Windows
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
Microsoft Silverlight
Microsoft Office Live Meeting 2007
Microsoft Office
Microsoft Lync
CVE-IDS
?

CVE-2015-6108
CVE-2015-6107
CVE-2015-6106

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-128
KB seznam

3114478
3114372
3106614
3085616
3114351
3085612
3099863
3099862
3099860
3099866
3099864
3099869
3116869
3116900
3115873
3115872
3115871
3115870
3115875
3104503
3099874
3109094


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti