Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10717
Více zranitelností v Microsoft Silverlight

Aktualizováno: 12/10/2015
Detekováno
?
12/08/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Microsoft Silverlight bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu nebo k vynechání bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s požadavky lze vzdáleně využít pomocí speciálně vyvinuté aplikace Silverlight k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávná manipulace s pamětí může být vzdáleně využívána speciálně navrženou aplikací Silverlight, která obchází bezpečnostní omezení.
Zasažené produkty

Microsoft Silverlight 5

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-129

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Silverlight
CVE-IDS
?

CVE-2015-6165
CVE-2015-6114
CVE-2015-6166

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-129
KB seznam

3106614


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti