Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10706
Potenciálně zranitelný certifikát společnosti Dell

Aktualizováno: 12/18/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Společnost Microsoft aktualizuje seznam certifikátů důvěryhodnosti, aby vyloučil potenciálně zranitelný certifikát eDellCert. Prostřednictvím této chyby zabezpečení může škodlivý software získat citlivé informace nebo obejít bezpečnostní omezení.


Technické údaje

Další podrobnosti o problému naleznete v tématu týkající se blogu společnosti Dell. A také v níže uvedených odkazech naleznete originální pokyny k odebrání.

Zasažené produkty

eDellCert certifikát

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

Microsoft Security Advisory
Dell blog entry
Dell certificate removal instructions

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Dell Foundation Services
Oficiální doporučení Microsoft
Průvodce bezpečnostními aktualizacemi Microsoft
KB seznam

3119884


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti