Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10695
Více zranitelností v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 11/13/2015
Detekováno
?
11/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V rozhraní Microsoft .NET Framework bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Chybná analýza XML v definici typu dokumentu může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru XML pro získání citlivých informací;
  2. Nesprávné ověřování požadavků HTTP na ASP.NET lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu pro vkládání libovolného skriptu;
  3. Nesprávné rozložení adresního prostoru Implementace náhodného výběru lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webového místa k vynechání bezpečnostních omezení.

Technické údaje

Využíváním (1) útočníka může získat přístup k čtení místních souborů.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework verze 2.0 SP2, 3.5, 3.5.1, 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-118

Dopad
?
CI 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2015-6115
CVE-2015-6099
CVE-2015-6096

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-118
KB seznam

3097999
3098784
3104507
3098780
3098779
3098785
3097995
3097997
3098000


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti