Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10683
Více zranitelností v Oracle Java SE

Aktualizováno: 10/23/2015
Detekováno
?
10/20/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Oracle Java SE. Využíváním těchto zranitelných míst mohou škodliví uživatelé způsobit odmítnutí služby nebo získání citlivých informací. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.


Technické údaje

Chyby týkající se součástek CORBA, knihoven, RMI, serializace, 2D, JavaFX, nasazení, JAXP, JGSS a zabezpečení.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 6u101, 7u85 a 8u60
Oracle Java SE Embedded 8u51

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Java

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2015-4803
CVE-2015-4805
CVE-2015-4806
CVE-2015-4901
CVE-2015-4882
CVE-2015-4868
CVE-2015-4903
CVE-2015-4902
CVE-2015-4893
CVE-2015-4911
CVE-2015-4906
CVE-2015-4871
CVE-2015-4908
CVE-2015-4872
CVE-2015-4835
CVE-2015-4810
CVE-2015-4881
CVE-2015-4734
CVE-2015-4883
CVE-2015-4916
CVE-2015-4844
CVE-2015-4860
CVE-2015-4840
CVE-2015-4842
CVE-2015-4843


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti