Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10681
Informační zranitelnost v Mozilla Firefox

Aktualizováno: 10/23/2015
Detekováno
?
10/15/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávná implementace CORS byla nalezena v rozhraní Mozilla Firefox na rozhraní fetch () API. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze starší než 41.0.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Firefox

Oficiální doporučení

Mozilla advisory

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Mozilla Firefox
CVE-IDS
?

CVE-2015-7184


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti