Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10677
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Aktualizováno: 06/02/2016
Detekováno
?
10/13/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, získání oprávnění, spuštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nepřímý přístup k paměťovým objektům lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu k provádění libovolného kódu;
  2. Nesprávné manipulace s paměťovými objekty v motorech skriptů lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu k provedení libovolného kódu;
  3. Nesprávné ověření oprávnění lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu, aby získaly oprávnění;
  4. Nesprávné odhalení paměti lze vzdáleně využít k získání citlivých informací;
  5. Nedostatek omezení ASLR v motorech skriptů může být využíván vzdáleně pro získání citlivých informací;
  6. Nesprávné zveřejnění obsahu paměti v skriptovém engine lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého webu k získání citlivých informací.
Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 7 do 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-106

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2015-6042
CVE-2015-6050
CVE-2015-6053
CVE-2015-6052
CVE-2015-6055
CVE-2015-6047
CVE-2015-6044
CVE-2015-6056
CVE-2015-6059
CVE-2015-6048
CVE-2015-6049
CVE-2015-2482
CVE-2015-6051
CVE-2015-6046

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-106
KB seznam

3097617
3094995
3096441
3094996
3093983


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti