Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10676
Vícenásobné chyby zabezpečení v jazycích Microsoft JScript a VBScript
Aktualizováno: 10/20/2015
Detekováno
?
10/13/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V Microsoft JScript a VBScript bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, ke spuštění libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s objekty v paměti může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně navrženého webu k provedení libovolného kódu;
  2. Nedostatek omezení ASLR lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených webových stránek k vynechání bezpečnostních omezení;
  3. Nesprávné odhalení obsahu paměti lze lokálně využít pomocí manipulace s pamětí pro získání citlivých informací.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (1) souvisí s tím, jakým způsobem jsou v aplikaci Internet Explorer zpracovávány paměťové objekty.

Zasažené produkty

Microsoft JScript od 5.7 do 5.8
Microsoft VBScript od 5.7 do 5.8

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-108

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft VBScript engine
CVE-IDS
?

CVE-2015-6052
CVE-2015-6055
CVE-2015-6059
CVE-2015-2482

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-108
KB seznam

3089659
3094995
3094996
3093983


Odkaz na originál