Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10670
Více zranitelností v produktech Adobe

Aktualizováno: 12/10/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Adobe bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, způsobit odmítnutí služby, obejít bezpečnostní omezení, spouštět libovolný kód nebo získat citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Zadejte zmatek, použití po volném čase, přetečení vyrovnávací paměti a poškození paměti lze využít ke spuštění libovolného kódu prostřednictvím neznámých vektorů;
  2. Nedostatečná validace obsahu může být vzdáleně využívána speciálně navrženými voláními JSONP API;
  3. Neznámá zranitelná místa mohou být vzdáleně využívána prostřednictvím neznámých vektorů k získání citlivých informací.
Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 19.0.0.185
Verze aplikace Adobe Flash Player ESR starší než 18.0.0.241
Adobe Flash Player pro verze Linux starší než 11.2.202.521
AIR SDK a runtime verze starší než 19.0.0.190

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač Flash Player
Získejte AIR

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe AIR
CVE-IDS
?

CVE-2015-5567
CVE-2015-5568
CVE-2015-5570
CVE-2015-5571
CVE-2015-5572
CVE-2015-5573
CVE-2015-5574
CVE-2015-5575
CVE-2015-5576
CVE-2015-5577
CVE-2015-5578
CVE-2015-5579
CVE-2015-5580
CVE-2015-5581
CVE-2015-5582
CVE-2015-5584
CVE-2015-5587
CVE-2015-5588
CVE-2015-6676
CVE-2015-6677
CVE-2015-6678
CVE-2015-6679
CVE-2015-6682


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti