Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10668
Chyba zabezpečení přístupu k souborům v QlikTech QlikView
Aktualizováno: 09/28/2015
Detekováno
?
09/16/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci QlikView v aplikaci AccessPoint.aspx byla nalezena chyba zabezpečení externí entity XML. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly číst libovolné soubory. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořených xml dat.

Zasažené produkty

QlikTech Qlikview verze starší než 11,20 SR12

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte QlikView

Dopad
?
RLF 
[?]
Související produkty
QlikView
CVE-IDS
?

CVE-2015-3623


Odkaz na originál