Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10666
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Corel WordPerfect

Aktualizováno: 05/30/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V programu Corel WordPerfect byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu aplikace Microsoft Word.

Zasažené produkty

Corel WordPerfect

Řešení

Pokuste se aktualizovat, jakmile dodavatel uvolní opravu. Zatímco výrobek je nesprávný, nedotýkejte se nedůvěryhodných dokumentů.

Oficiální doporučení

ZDI advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Corel WordPerfect
CVE-IDS
?

CVE-2015-6948


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti