Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10665
Získejte zranitelnost citlivých informací ve VMware vCenter Serveru

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
09/16/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávné ověření certifikátu bylo nalezeno v serveru VMware vCenter. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím zachycení provozu.


Technické údaje

Tuto chybu zabezpečení lze využít, když se server vCenter váže na server LDAP prostřednictvím protokolu TLS.

Zasažené produkty

VMware vCenter Server 6.0 verze starší než 6.0 aktualizace 1
VMware vCenter Server 5.5 verze starší než 5.5 aktualizace 3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
vCenter stáhnout a koupit stránku

Oficiální doporučení

VMware advisory

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
VMware vCenter Server
CVE-IDS
?

CVE-2015-6932


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti