Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10662
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Aktualizováno: 09/14/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Internet Explorer bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu, získání oprávnění nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nepřímý přístup k objektům paměti v motorech VBScript a JScript a jiných neznámých vektorech lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu pro spuštění libovolného kódu;
  2. Nesprávné ověření oprávnění lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořeného webového obsahu.
  3. Nesprávné zpřístupnění informací lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webového obsahu pro získání citlivých informací;
  4. Nesprávné interakce souborů lze využít pomocí neznámých vektorů k odstranění místních souborů.

Technické údaje

Chyba zabezpečení (2) sama o sobě neumožňuje spuštění libovolného kódu, ale v kombinaci s jinou chybou zabezpečení by mohla být použita ke spuštění libovolného kódu se zvýšeným oprávněním.

Využití zranitelnosti (3) by mohlo vést k odhalení obsahu paměti.

(4) způsobené přístupem k souborům s nevhodným příznakem a může vést k vynechání libovolných souborů.

Zasažené produkty

Verze aplikace Internet Explorer od 7 do 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-094

Dopad
?
WLF 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2015-2499
CVE-2015-2498
CVE-2015-2489
CVE-2015-2486
CVE-2015-2487
CVE-2015-2484
CVE-2015-2485
CVE-2015-2491
CVE-2015-2483
CVE-2015-2493
CVE-2015-2492
CVE-2015-2490
CVE-2015-2501
CVE-2015-2494
CVE-2015-2500
CVE-2015-2541
CVE-2015-2542

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-094
KB seznam

3089548
3081455
3087038


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti