Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10654
Více zranitelností v Mozille Firefoxu a Firefoxu ESR
Aktualizováno: 05/04/2018
Detekováno
?
08/27/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Ve Firefoxu bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít, aby způsobily odmítnutí služby, obcházet bezpečnostní omezení nebo spustit libovolný kód.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Chyba zabezpečení po selhání lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky, která způsobí odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu;
  2. Nedostatek omezení v instalačním mechanismu add-onů lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navržené webové stránky k vynechání bezpečnostních omezení.

Technické údaje

(1) lze využít prostřednictvím speciálně navrženého prvku <canvas>. Vyskytuje se při změně velikosti události ve spojení se změnami stylů, které způsobují obnovení původního odkazu na plátno.

Normálně, když uživatel zadá adresu URL do doplňku, jsou přímo vynechána upozornění, protože jsou výsledkem přímé akce uživatele. data: adresa URL může být zpracována tak, aby simulovala přímý vstup uživatele k využití (2) . Adresu URL lze také zkreslovat tak, aby uživatel manipuloval s falešným přesvědčením, že instalace byla iniciována důvěryhodným serverem.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze starší než 40.0.3
Mozilla Firefox verze ESR dříve než 38.2.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Firefox ESR
Získejte Firefox

Oficiální doporučení

MFSA-2015-94
MFSA-2015-95

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
CVE-IDS
?

CVE-2015-4497
CVE-2015-4498


Odkaz na originál