Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10652
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Internet Explorer

Aktualizováno: 08/20/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Internet Explorer bylo nalezeno nesprávné zacházení s paměťovými objekty. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Verze aplikace Internet Explorer od 7 do 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-093

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2015-2502

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-093
KB seznam

3081444
3088903
3087985


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti