Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10648
Více zranitelností v aplikaci Internet Explorer

Aktualizováno: 08/17/2015
Detekováno
?
08/11/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, spouštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Více zranitelností v oblasti poškození paměti lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného webového serveru k provedení libovolného kódu;
  2. Nesprávné uspořádání adresového prostoru Náhodně využívané aplikace mohou být vzdáleně využívány prostřednictvím speciálně navržených webových stránek k vyloučení bezpečnostních omezení;
  3. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru,

Technické údaje

Využití (3) útočník musí nejprve využít jinou zranitelnost způsobit spuštění kódu v IE s EPM. Jako škodlivý může provádět aplikace Excel, Poznámkový blok, PowerPoint nebo jiný s nebezpečným parametrem příkazového řádku. Další část aktualizací této chyby zabezpečení je uvedena v KLA10646, KLA10645

Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 7 do 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-079

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2015-2452
CVE-2015-2448
CVE-2015-2451
CVE-2015-2443
CVE-2015-2450
CVE-2015-2447
CVE-2015-2444
CVE-2015-2445
CVE-2015-2449
CVE-2015-2442
CVE-2015-2441
CVE-2015-2446
CVE-2015-2423

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-079
KB seznam

3078071
3081436
3082442


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti