Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10642
Získejte citlivou informaci o chybě zabezpečení v programech Mozilla Firefox a Firefox ESR

Aktualizováno: 05/04/2018
Detekováno
?
08/06/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci Mozilla Firefox byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít prostřednictvím prohlížečů ve formátu PDF ve formátu PDF.

Technické údaje

Existuje způsob, jak obejít stejnou zásadu původu a vložit skript do nevýlučné části Prohlížeče PDF. V případě zneužití může škodlivý software ukrást citlivé lokální soubory (potenciálně soukromé ssh klíče a některé oblíbené konfigurační soubory). Někteří lidé, kteří používají adblock, mohou být chráněni.

Zasažené produkty

Mozilla Firefox verze starší než 39.0.3
Moznosti Firefox verze ESR starší než 38.1.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi a sledování hesel a konfigurací
Získejte Mozilla Firefox

Oficiální doporučení

Mozilla advisory

Dopad
?
RLF 
[?]

OSI 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2015-4495


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti