Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10639
Více zranitelností v produktech Oracle

Aktualizováno: 08/07/2015
Detekováno
?
07/17/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Neurčené nedostatky byly nalezeny v produktech Oracle Supply Chain Suite, Oracle Database Server, Oracle Commerce Platform a Oracle Enterprise Manager. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit důvěrnost, integritu a dostupnost. Tato zranitelná místa mohou být využívána prostřednictvím vektorů souvisejících s Oracle Agile PLM Framework, Automatizace podnikových procesů, Systém získávání obsahu, Správa obsahu, Řízení RAC, Systém získávání obsahu, Zabezpečení, Diagnostika a neznámý vektor.

Zasažené produkty

Produkty Oracle Supply Chain Suite verze 6.1, 6.2, 6.3.0 až 6.3.7, 9.3.3 a 9.3.4
Verze Oracle Database Server před 4.2.3.00.08, 11.1.0.7, 11.2.0.3, 11.2.0.4, 12.1.0.1, 12.1.0.2
Oracle Commerce Platform verze 3.0.2, 3.1.1, 3.1.2, 11.0 a 11.1
Oracle Enterprise Manager Grid Control EM Základní platforma verze 11.1.0.1
Oracle Enterprise Manager Grid Control EM Plugin pro verze DB 12.1.0.5, 12.1.0.6, 12.1.0.7
Oracle Enterprise Manager Grid Control Řízení EM DB verze 11.1.0.7, 11.2.0.3 a 11.2.0.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte nejnovější verze

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Supply Chain Products Suite
Oracle Enterprise Manager Grid Control
Oracle Database
Oracle Commerce Platform
CVE-IDS
?

CVE-2015-4735
CVE-2015-2607
CVE-2015-2585
CVE-2015-2599
CVE-2015-2586
CVE-2015-4755
CVE-2015-4740
CVE-2015-2595
CVE-2015-2629
CVE-2015-4768
CVE-2015-2644
CVE-2015-2646
CVE-2015-2647
CVE-2015-2653
CVE-2015-2655
CVE-2015-2657
CVE-2015-2660
CVE-2015-2663


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti