Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10637
Vícenásobná zranitelnost ve službě Wireshark

Aktualizováno: 08/07/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V síti Wireshark bylo nalezeno více zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení vzdáleně zneužít, aby způsobily odmítnutí služby prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru trasování paketů.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Funkce de_emerg_num_list a funkce de_bcd_num v souboru epan / dissectors / paket-gsm_a_dtap.c v komponentě disektoru GSM DTAP zkontrolují nesprávně číslice
  2. Funkce dissect_wccp2r1_address_table_info v souboru epan / dissectors / packet-wccp.c v součásti dispečeru WCCP zkontroluje velikost paměti pro nesprávné ukládání řetězců adres IP
Zasažené produkty

Wireshark verze 1.12 verze starší než 1.12.6

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Wireshark security advisory
Wireshark security advisory

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Wireshark
CVE-IDS
?

CVE-2015-4651
CVE-2015-4652


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti