Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10631
Více zranitelností v systému Microsoft Windows

Aktualizováno: 08/10/2015
Detekováno
?
07/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k tomu, že způsobí odmítnutí služby, získání oprávnění, spuštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost může být lokálně využívána prostřednictvím speciálně navržené aplikace, balíčku MSI;
  2. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého vstupu na vektory související s OLE;
  3. Nesprávnou implementaci RPC auth lze lokálně využít pomocí speciálně navržené aplikace;
  4. Nesprávný hostitelský operační systém ve vektorech souvisejících s Hyper-V lze vzdáleně využívat pomocí manipulace s oprávněními k provedení libovolného kódu nebo způsobení odmítnutí služby;
  5. Nesprávná implementace řadiče domény ve vektorů souvisejících s Netlogon lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené role BDC pro získání citlivých informací;
  6. Neznámá zranitelnost ve vektorů souvisejících s RDP může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navržených paketů k provedení libovolného kódu;
  7. Neznámé zranitelnosti ve vektorů souvisejících s win32k.sys lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění nebo získání citlivých informací;
  8. Nedostatečná chyba zabezpečení vyhledávací cesty ve vektorech souvisejících s nástrojem Správce zařízení Windows Media může být místně zneužita pomocí únosu DLL v aktuálním adresáři práce, aby získal oprávnění.
  9. Neznámá zranitelnost ve vektorů souvisejících s ovladačem písem Adobe Type Manager může být místně využívána prostřednictvím speciálně navržené aplikace k získání oprávnění.
Zasažené produkty

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Microsoft Windows Server 2003 R2 Service Pack 2
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Microsoft Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 x 64 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008 R2 x 64 Service Pack 1
Microsoft Windows 8 x86, x64
Microsoft Windows 8.1 x86, x64
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows RT 8.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-067
MS15-068
MS15-069
MS15-071
MS15-072
MS15-073
MS15-074
MS15-075
MS15-076
MS15-077

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-2381
CVE-2015-2382
CVE-2015-2387
CVE-2015-2369
CVE-2015-2368
CVE-2015-2367
CVE-2015-2366
CVE-2015-2365
CVE-2015-2373
CVE-2015-2374
CVE-2015-2362
CVE-2015-2361
CVE-2015-2370
CVE-2015-2363
CVE-2015-2371
CVE-2015-2364
CVE-2015-2416
CVE-2015-2417

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-067
MS15-068
MS15-069
MS15-071
MS15-072
MS15-073
MS15-074
MS15-075
MS15-076
MS15-077
KB seznam

3072631
3068457
3046339
3069392
3072630
3067505
3073094
3077657
3067904
3072000
3046359
3061512
3069762
3072633
3067903
3070738
3070102


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti