Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10628
Více zranitelností v aplikaci Adobe Acrobat

Aktualizováno: 12/10/2015
Detekováno
?
07/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Adobe Acrobat bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít k odmítnutí služby, obcházet bezpečnostní omezení, získat oprávnění, provést libovolný kód nebo získat citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Buffery, stack a celočíselné přetečení, poškození paměti a zranitelná místa po použití mohou být vzdáleně využívány prostřednictvím neznámých vektorů;
  2. Nedostatečná validace a omezení omezení Java API lze vzdáleně využít pomocí neznámých vektorů;
  3. dereference null-pointer lze vzdáleně využít pomocí neznámých vektorů;
Zasažené produkty

Verze Acrobatu DC starší než 2015.007.20082
Verze Acrobat Reader DC starší než 2015.007.2082
Verze Acrobatu XI starší než 11.0.12
Verze Acrobatu X starší než 10.1.15
Verze Acrobat Reader XI starší než 11.0.12
Verze aplikace Acrobat Reader X starší než 10.1.15

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte čtečku

Oficiální doporučení

Adobe advisory

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Reader XI
Adobe Reader X
Adobe Acrobat XI
Adobe Acrobat X
Adobe Acrobat Reader DC Continuous
CVE-IDS
?

CVE-2015-5115
CVE-2015-5114
CVE-2015-5113
CVE-2015-5111
CVE-2015-5110
CVE-2015-5109
CVE-2015-5108
CVE-2015-5107
CVE-2015-5106
CVE-2015-5105
CVE-2015-5104
CVE-2015-5103
CVE-2015-5102
CVE-2015-5101
CVE-2015-5100
CVE-2015-5099
CVE-2015-5098
CVE-2015-5097
CVE-2015-5096
CVE-2015-5095
CVE-2015-5094
CVE-2015-5093
CVE-2015-5092
CVE-2015-5091
CVE-2015-5090
CVE-2015-5089
CVE-2015-5088
CVE-2015-5087
CVE-2015-5086
CVE-2015-5085
CVE-2015-4452
CVE-2015-4451
CVE-2015-4450
CVE-2015-4449
CVE-2015-4448
CVE-2015-4447
CVE-2015-4446
CVE-2015-4445
CVE-2015-4444
CVE-2015-4443
CVE-2015-4441
CVE-2015-4438
CVE-2015-4435
CVE-2015-3095
CVE-2014-8450
CVE-2014-0566


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti