Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10626
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 07/16/2015
Detekováno
?
07/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Bezproblémové využití a zranitelnost poškození paměti byly nalezeny v přehrávači Adobe Flash Player. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Přehrávače Adobe Flash Player dříve než 18.0.0.209
Verze softwaru Adobe Flash Player s rozšířenou podporou verze starší než 13.0.0.305

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe advisory

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2015-5122
CVE-2015-5123


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti