Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10612
Informace o zranitelnosti informací v Microsoft AD Federation Services

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v službách služby Microsoft AD Federation. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat pomocí manipulací bez obsluhy pracovních stanic.

Zasažené produkty

Microsoft Active Directory Federation Services 2.0, 2.1 a 3.0

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-077

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Microsoft Active Directory
CVE-IDS
?

CVE-2014-6331

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-077
KB seznam

3003381


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti