Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10610
Zabezpečení obtoku zabezpečení v aplikaci Microsoft IIS

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
11/11/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Ve službě Microsoft IIS bylo nalezeno nesprávné zpracování zástupných znaků. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít zamýšlená pravidla. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého požadavku HTTP.

Zasažené produkty

Microsoft Internet Information Services 8.0 a 8.5

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-076

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Information Services
CVE-IDS
?

CVE-2014-4078

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-076
KB seznam

2982998


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti