Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10608
Zabezpečení obtoku zabezpečení v aplikaci Microsoft Silverlight
Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
03/11/2014
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Microsoft Silverlight byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít ochranu DEP a ASLR. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

Zasažené produkty

Microsoft Silverlight 5

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-014

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Silverlight
CVE-IDS
?

CVE-2014-0319

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-014
KB seznam

2932677


Odkaz na originál