Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10606
Zranitelnost odmítnutí služby v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
01/14/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V dynamice AX byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených dat.

Zasažené produkty

Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2
Aktualizace Service Pack 1 pro systém Microsoft Dynamics AX 2009
Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-004

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Dynamics AX
CVE-IDS
?

CVE-2014-0261

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-004
KB seznam

2914057
2914055
2920510
2880826
2914058


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti