Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10604
Více zranitelností v aplikaci Microsoft SharePoint

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft SharePoint bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k získání oprávnění nebo ke spuštění libovolného kódu.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Zranitelnost XSS lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených požadavků.
  2. Neznámá zranitelná místa mohou být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého obsahu stránky nebo aplikace.
Zasažené produkty

Služba Microsoft Windows SharePoint Services x86, x64 3.0 Service Pack 3
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1, 2
Microsoft SharePoint Foundation 2013
Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Server 2013
Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Microsoft Project Server 2010 Service Pack 1, 2
Microsoft Project Server 2013
Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1
Microsoft Web Applications 2010 Service Pack 1, 2
Microsoft Office Web Apps Server 2013
Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-073
MS14-050
MS14-022

Dopad
?
ACE 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Sharepoint Server
CVE-IDS
?

CVE-2014-2816
CVE-2014-0251
CVE-2014-1754
CVE-2014-1813
CVE-2014-4116

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-073
MS14-050
MS14-022
KB seznam

2837588
2880453
2880536
2863829
2863922
2837598
2880994
2863863
2760236
2752096
2596861
2596763
2977202
2810069
2596902
2863836
2863856
2863854
3000431
2952166
2596810
2837616


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti