Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10603
Více zranitelností v rozhraní Microsoft .NET Framework

Aktualizováno: 06/16/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V rozhraní Microsoft .NET Framework bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k tomu, aby způsobili odmítnutí služby, vynechali bezpečnostní omezení, omezili oprávnění, spouštěli libovolný kód nebo získali citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná implementace ASLR může být vzdáleně využita prostřednictvím speciálně navržených webových stránek nebo predikcí paměťových adres;
  2. Neověřené zpracování dat lze vzdáleně využívat prostřednictvím vektorů souvisejících s aplikací Internet Explorer;
  3. Nesprávné použití tabulky hash může být vzdáleně využíváno prostřednictvím speciálně navrženého požadavku;
  4. Nesprávná kontrola TypeFilterLevel může být vzdáleně využívána pomocí manipulací s .NET Remoting;
  5. Nesprávné analýzy IRI lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého požadavku.
  6. Nebezpečné provádění metody lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navržené aplikace .NET;
  7. Nesprávné zacházení s protokoly TCP lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených požadavků HTTP;
  8. Nesprávné omezení přístupu k paměti lze vzdáleně využívat prostřednictvím vektorů spojených s poškozenými objekty.
Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework verze 1.0 Service Pack 3
Microsoft .NET Framework verze 1.1 Service Pack 1
Microsoft .NET Framework verze 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework verze 3.5, 3.5.1, 4, 4.5, 4.5.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS14-009
MS14-026
MS14-046
MS14-053
MS14-057
MS14-072

Dopad
?
ACE 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft .NET Framework
CVE-IDS
?

CVE-2014-1806
CVE-2014-0253
CVE-2014-0257
CVE-2014-4121
CVE-2014-4122
CVE-2014-4149
CVE-2014-0295
CVE-2014-4072
CVE-2014-4073
CVE-2014-4062

Oficiální doporučení Microsoft
MS14-009
MS14-026
MS14-046
MS14-053
MS14-057
MS14-072
KB seznam

2972098
2898855
2898856
2898857
2898858
2979578
2979575
2979574
2979577
2979576
2979571
2979570
2979573
2931365
2931366
2931367
2931368
2984625
2979568
2904878
2943344
2943357
3000414
2972105
2972107
2972106
2972101
2972100
2972103
2973113
2973112
2973115
2973114
2978121
2978120
2978122
2932079
2978124
2978127
2978126
2978128
2990931
2972215
2972214
2972216
2972211
2972213
2972212
2974268
2974269
2958732
2901128
2901125
2901127
2901126
2901120
3005210
2931356
2972207
2916607
2968296
2898868
2968294
2968295
2968292
2977766
2898860
2977765
2898865
2898864
2898866
2931358
2911502
2931354
2931357
2911501
2931352
2898869
2898870
2898871
2978114
2978116
2937608
2978125
2966828
2966827
2966826
2966825
2978042
2901115
2978041
2901110
2901111
2901112
2901113
2901118
2901119
2937610


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti