Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10599
Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft

Aktualizováno: 06/15/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení využít, aby získali oprávnění, spouštěli libovolný kód nebo získali citlivé informace.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná inicializace paměti může být vzdáleně využívána prostřednictvím neznámých vektorů;
  2. Nesprávné zacházení s vyrovnávacími pamětí lze vzdáleně využít pomocí neznámých vektorů;
  3. Nesprávná manipulace s pamětí lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržené aplikace;
  4. Nesprávné ověření dat lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržených aplikací a jiných neznámých vektorů;
  5. Nesprávné sanace adres URL lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořené adresy URL.
  6. Nesprávné ověření uživatelů lze lokálně využít pomocí únosu DLL.
Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows Server 2003 R2 x86, x64 Service Pack 2
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 x64, Itanium Service Pack 1
Windows 8 x86, x64
Windows 8.1 x86, x64
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows RT
Windows RT 8.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-060
MS15-061
MS15-062
MS15-063

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-1758
CVE-2015-1757
CVE-2015-1756
CVE-2015-1719
CVE-2015-1768
CVE-2015-2360
CVE-2015-1722
CVE-2015-1723
CVE-2015-1720
CVE-2015-1721
CVE-2015-1726
CVE-2015-1727
CVE-2015-1724
CVE-2015-1725

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-060
MS15-061
MS15-062
MS15-063
KB seznam

3062577
3059317
3057839
3063858


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti