Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10596
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v programu Windows Media Player

Aktualizováno: 06/15/2015
Detekováno
?
06/09/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Windows Media Player byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného DataObject.

Zasažené produkty

Verze Microsoft Windows Media Player od 10, 11 a 12

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-057

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Windows Media Player
CVE-IDS
?

CVE-2015-1728

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-057
KB seznam

3033890


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti