Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10593
Více zranitelností v produktech Adobe

Aktualizováno: 06/15/2015
Detekováno
?
06/09/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Adobe bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, získání oprávnění, způsobení odmítnutí služby, spuštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím neznámých vektorů.
  2. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána pomocí vektorů spojených s randomizací paměti, oprávněními a zásadami stejného původu;
  3. Přetečení zásobníku, celočíselný přetečení, poškození paměti, bezporuchové použití a zranitelnosti úniku paměti lze vzdáleně využít pomocí neznámých vektorů.
Zasažené produkty

Adobe Flash Player pro verze Linux starší než 11.2.202.466
Adobe Flash Player pro verze Windows a OS X starší než 18.0.0.160
Adobe AIR Desktop Runtime a SDK pro verze OS X starší než 18.0.0.143
Adobe AIR Desktop Runtime a SDK pro verze Windows starší než 18.0.0.144
Verze Adobe AIR pro systém Android verze 18.0.0.143

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte AIR
Získejte přehrávač Flash Player

Oficiální doporučení

Adobe security bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe AIR
CVE-IDS
?

CVE-2015-3108
CVE-2015-3107
CVE-2015-3106
CVE-2015-3105
CVE-2015-3104
CVE-2015-3103
CVE-2015-3102
CVE-2015-3101
CVE-2015-3100
CVE-2015-3099
CVE-2015-3098
CVE-2015-3097
CVE-2015-3096


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti