Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10591
Vkládání kódu v Microsoft Exchange Serveru

Aktualizováno: 05/29/2015
Detekováno
?
03/10/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Ve službě Microsoft Exchange Server bylo nalezeno několik zranitelných stránek XSS. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly vložit libovolné webové skripty nebo spoof uživatelské rozhraní. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené adresy URL, msgParam nebo jiných neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1
Kumulativní aktualizace Microsoft Exchange Server 2013 7

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-026

Dopad
?
SUI 
[?]

CI 
[?]
Související produkty
Microsoft Exchange Server
CVE-IDS
?

CVE-2015-1632
CVE-2015-1631
CVE-2015-1630
CVE-2015-1629
CVE-2015-1628

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-026
KB seznam

3040856


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti