Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10590
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Office

Aktualizováno: 05/29/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Office byly nalezeny chyby nespecifikované. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo spuštění libovolného kódu. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného dokumentu Office.

Zasažené produkty

Microsoft Office 2007 Service Pack 3
Microsoft Office 2010 x86, x64 Service Pack 2
Microsoft Office 2013 x86, x64
Microsoft Office 2013 x86, x64 Service Pack 1
Microsoft Office 2013 x86, x64 RT

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-012

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Microsoft Office
CVE-IDS
?

CVE-2015-0064
CVE-2015-0063
CVE-2015-0065

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-012
KB seznam

2956099
2956073
2956066
2956092
2956058
2956098
2920753
2956081
2920810
2956097
3032328
2920791
2956070
2920788


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti