Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10582
Chyba zabezpečení při spuštění kódu v serveru Microsoft Sharepoint Server

Aktualizováno: 05/19/2015
Detekováno
?
05/12/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V serveru Microsoft SharePoint Server byla zjištěna nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého obsahu stránky.

Zasažené produkty

SharePoint Server 2007 x86, x64 Service Pack 3
Služba SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2
SharePoint Server 2010 Service Pack 2
Služba SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-047

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Sharepoint Server
CVE-IDS
?

CVE-2015-1700

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-047
KB seznam

2760412
3017815
3054792
3058083
2956192


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti