Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10581
Zranitelnost stupňů oprávnění v aplikaci Microsoft Silverlight

Aktualizováno: 05/19/2015
Detekováno
?
05/12/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Silverlight byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené aplikace Silverlight.

Zasažené produkty

Microsoft Silverlight 5
Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-049

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Silverlight
CVE-IDS
?

CVE-2015-1715

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-049
KB seznam

3058985
3056819


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti