Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10580
Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft

Aktualizováno: 05/19/2015
Detekováno
?
05/12/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, způsobení odmítnutí služby, získání oprávnění nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně vytvořených dat XML nebo speciálně navržených aplikací.
  2. Nesprávné zacházení s pamětí a jinou neznámou zranitelností lze místně využít prostřednictvím speciálně navržené aplikace;
  3. Nesprávné ověření adresy paměti lze využít místně prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace nebo souboru MSC.
  4. Nesprávné použití ASL lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého webu;
  5. Slabé šifrování lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 x64, Itanium Service Pack 1
Windows 8, 8,1 x 86, x 64
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows RT
Windows RT 8.1

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-055
MS15-048
MS15-054
MS15-053
MS15-052
MS15-051
MS15-050

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-1674
CVE-2015-1681
CVE-2015-1680
CVE-2015-1678
CVE-2015-1679
CVE-2015-1702
CVE-2015-1676
CVE-2015-1677
CVE-2015-1701
CVE-2015-1672
CVE-2015-1673
CVE-2015-1716
CVE-2015-1684
CVE-2015-1686

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-055
MS15-048
MS15-054
MS15-053
MS15-052
MS15-051
MS15-050
KB seznam

3032655
3050941
3055642
3023221
3050945
3051768
3035490
3023219
3050514
3057263
3023211
3023213
3023215
3050946
3023217
3032662
3032663
3049563
3023220
3057134
3023222
3045171
3061518
3057191
3035489
3035488
3035487
3035486
3035485
3023223
3023224


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti