Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10579
Více zranitelností v aplikaci Microsoft Inetrnet Explorer

Aktualizováno: 05/14/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení, získání oprávnění, spuštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s ASLR lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého webu;
  2. Nesprávné ověření oprávnění lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navrženého webu;
  3. Nesprávné omezení přístupu lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky;
  4. Nesprávné zacházení s pamětí lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně vytvořené webové stránky.
Zasažené produkty

Verze Microsoft Internet Explorer od 6 do 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-043

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2015-1694
CVE-2015-1692
CVE-2015-1691
CVE-2015-1658
CVE-2015-1713
CVE-2015-1712
CVE-2015-1711
CVE-2015-1710
CVE-2015-1717
CVE-2015-1714
CVE-2015-1718
CVE-2015-1689
CVE-2015-1688
CVE-2015-1685
CVE-2015-1684
CVE-2015-1686
CVE-2015-1708
CVE-2015-1709
CVE-2015-1704
CVE-2015-1705
CVE-2015-1706
CVE-2015-1703

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-043
KB seznam

3050941
3049563
3050946
3050945


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti