Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10578
Více chyb zabezpečení v ovladačích písma Microsoft
Aktualizováno: 05/19/2015
Detekováno
?
05/12/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Microsoft bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k provedení libovolného kódu nebo k získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávné zacházení s fonty lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu;
  2. Nesprávné zacházení s fonty lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého dokumentu nebo webové stránky.
Zasažené produkty

Windows Server 2003 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows Vista x86, x64 Service Pack 2
Windows Server 2008 x86, x64, Itanium Service Pack 2
Windows 7 x86, x64 Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 x64, Itanium Service Pack 1
Windows 8, 8,1 x 86, x 64
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows RT
Windows RT 8.1
Office 2007 Service Pack 3
Office 2010 Service Pack 2
Live Meeting 2007 Console
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2013 Service Pack 1
Microsoft Lync Basic 2013 Service Pack 1
Microsoft Silverlight 5
Microsoft Silverlight 5 Developer Runtime

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-044

Dopad
?
ACE 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Silverlight
Microsoft Office Live Meeting 2007
Microsoft Office
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync
CVE-IDS
?

CVE-2015-1670
CVE-2015-1671

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-044
KB seznam

3045171
2881073
2883029
3051466
3056819
3039779
3048068
3048077
3048074
3051468
3048072
3048073
3048070
3048071
3051467
3057110
3051465
3051464


Odkaz na originál