Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10574
Více zranitelností v aplikaci Adobe Flash Player

Aktualizováno: 05/19/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Adobe bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodí uživatelé mohou tyto chyby zabezpečení zneužít při psaní místních souborů, obejití bezpečnostních omezení, spouštění libovolného kódu nebo získání citlivých informací.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Poškození paměti, přetečení haldy, celočíselný přetečení, typ zmatek, použití po volném čase a únik paměti lze využít vzdáleně pomocí neznámých vektorů;
  2. Stav závodu lze vzdáleně využít pomocí vektorů souvisejících s aplikací Internet Explorer;
  3. Neznámá zranitelná místa mohou být vzdáleně využívána prostřednictvím neznámých vektorů.
Zasažené produkty

Verze Adobe Flash Player starší než 17.0.0.188 pro OS X a Windows
Verze aplikace Adobe Flash Player ESR starší než 13.0.0.289
Verze Adobe Flash Player starší než 11.2.202.460 pro Linux
Verze AIR runtime, SDK a kompilátoru Adobe AIR starší než 17.0.0.172

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte přehrávač Flash Player
Získejte AIR

Oficiální doporučení

Adobe bulletin

Dopad
?
WLF 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe AIR
CVE-IDS
?

CVE-2015-3077
CVE-2015-3078
CVE-2015-3079
CVE-2015-3080
CVE-2015-3081
CVE-2015-3082
CVE-2015-3083
CVE-2015-3084
CVE-2015-3085
CVE-2015-3086
CVE-2015-3087
CVE-2015-3088
CVE-2015-3089
CVE-2015-3090
CVE-2015-3091
CVE-2015-3092
CVE-2015-3093
CVE-2015-3044


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti