Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10572
Více zranitelností v systému Lenovo System Update

Aktualizováno: 05/19/2015
Detekováno
?
04/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aktualizaci systému Lenovo bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k vynechání bezpečnostních omezení nebo k získání oprávnění.

Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nedostatečné omezení povelových potrubí lze využít místně pomocí jmenovitých manipulací s potrubími;
  2. Nedostatek ověřování podpisů souborů lze vzdáleně využít prostřednictvím speciálně navržených spustitelných souborů;
  3. Nedostatečné omezení oprávnění adresářů lze využít místně pomocí manipulací se soubory.
Zasažené produkty

Aktualizace systému Lenovo System Update starší než 5.06.0034

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte aktualizaci systému Lenovo

Oficiální doporučení

IOActive advisory
Lenovo advisory

Dopad
?
SB 
[?]

PE 
[?]
Související produkty
Lenovo System Update
CVE-IDS
?

CVE-2015-2219
CVE-2015-2233
CVE-2015-2234


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti