Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10561
Chyba zabezpečení pro vkládání kódu v aplikaci Microsoft Sharepoint
Aktualizováno: 04/21/2015
Detekováno
?
04/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Microsoft Sharepoint byly nalezeny chyby zabezpečení XSS. Využíváním těchto zranitelností mohou škodliví uživatelé vkládat libovolné skripty. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené žádosti.

Zasažené produkty

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1
Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-036

Dopad
?
CI 
[?]
Související produkty
Microsoft Sharepoint Server
CVE-IDS
?

CVE-2015-1640
CVE-2015-1653

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-036
KB seznam

2965219
2965302
2965278


Odkaz na originál