Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10557
Zabezpečení bypass zabezpečení ve službě Active Directory

Aktualizováno: 04/21/2015
Detekováno
?
04/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Microsoft Active Directory bylo nalezeno nesprávné zacházení s odhlášením. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly obejít bezpečnostní omezení. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat pomocí manipulace s pracovními stanicemi.

Zasažené produkty

Služba Active Directory Federation Services verze 3.0

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-040

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Microsoft Active Directory
CVE-IDS
?

CVE-2015-1638

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-040
KB seznam

3045711


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti