Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10556
Získejte chybu zabezpečení citlivých informací v rozhraní .NET Framework

Aktualizováno: 04/21/2015
Detekováno
?
04/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v prostředí Microsoft .NET. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navržené žádosti.

Zasažené produkty

Microsoft .NET Framework verze 1.1 SP1, 2.0 SP2, 3.5, 3.5.1, 4, 4.5, 4.5.1 a 4.5.2

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-041

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
Windows RT
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
CVE-IDS
?

CVE-2015-1648

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-041
KB seznam

3037575
3037574
3037577
3037576
3037573
3037572
3037580
3037581
3037579
3037578


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti