Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10552
Chyby zabezpečení při spuštění kódu v aplikaci Internet Explorer

Aktualizováno: 04/23/2015
Detekováno
?
04/14/2015
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Microsoft Internet Explorer bylo nalezeno několik nespecifikovaných chyb. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého webu.

Zasažené produkty

Verze Internet Explorer od 6 do 11

Řešení

Nainstalujte potřebné aktualizace ze sekce KB, které jsou uvedeny v systému Windows Update (Windows Update je zpravidla přístupný z ovládacího panelu)

Oficiální doporučení

MS15-032

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Microsoft Internet Explorer
CVE-IDS
?

CVE-2014-6374
CVE-2015-1652
CVE-2015-1657
CVE-2015-1659
CVE-2015-1660
CVE-2015-1661
CVE-2015-1662
CVE-2015-1665
CVE-2015-1666
CVE-2015-1667
CVE-2015-1668

Oficiální doporučení Microsoft
MS15-032
KB seznam

3038314


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti